Avís legal i de privadesa

1. Objecte i Informació General.

El present Avís Legal i de Privadesa (d’ara endavant, l’“Avís Legal”) regula l’accés i ús de la pàgina web www.hdccatalunya.com (d’ara endavant, “la Web”), que el Harley Davidson Club Catalunya (d’ara endavant, “HDCC”), posa a la disposició dels usuaris (d’ara endavant, el/els “Usuari(s)”), en la seva qualitat de titular i gestora de la mateixa. Les dades de l’Acadèmia són els següents:

  • Denominació: Harley Davidson Club Catalunya

  • N.I.F. G-43388594

  • Domicili: Carrer Mar, 73, 43700 El Vendrell, Tarragona.

  • Correu electrònic: info@hdccatalunya.com

Aquest Avís Legal regeix l’accés i ús de la pàgina web del Harley Davidson Club Catalunya. No obstant això l’anterior, la utilització d’espais o serveis continguts a la Web pot estar subjecta a altres condicions d’utilització. En aquest cas, hauran de complir-se igualment les condicions que corresponguin, les quals s’informaran degudament.

HDCC es reserva el dret de, a qualsevol moment, completar, modificar o substituir el present Avís Legal, així com qualssevol altres condicions generals o particulars, entenent-se que la mera publicació de tals canvis a la Web tindrà efectes de notificació. Per això, preguem a l’Usuari que les llegeixi atentament cada vegada que accedeixi al Portal, abstenint-se de fer ús de la Web si no estigués d’acord amb qualsevol de les condicions establertes.

2. Drets i obligacions de l’Usuari.

L’accés a la Web és responsabilitat exclusiva dels Usuaris, i suposa acceptar i conèixer els advertiments legals, condicions i termes d’ús vigents a cada moment, per la qual cosa aquests han de llegir atentament el present Avís Legal sempre que accedeixin a la Web. La utilització de qualsevol dels serveis oferts atribueix, des del seu començament, la condició d’Usuari i serà considerada acceptació expressa, voluntària i sense reserves d’aquest Avís Legal.

Per a l’accés als serveis de la Web, en tot el que no tingui caràcter gratuït o imposi una sèrie d’obligacions, l’Usuari haurà de ser major d’edat i disposar de la capacitat legal i representació necessària per contractar.
La utilització dels serveis oferts a la Web implica que l’Usuari ha acceptat complir amb els requisits d’aquests serveis i l’Avís Legal de la Web.

L’Usuari que accedeix a la Web es compromet a complir aquest Avís Legal i les especials instruccions d’ús que se li mostrin a cada moment. Així mateix, es compromet a obrar sempre conforme a la Llei, als bons costums i amb bona fe, emprant la diligència adequada a la naturalesa del servei que es tracti. Així, l’Usuari no podrà efectuar modificació ni alteració alguna dels continguts de la Web, a excepció de les dades que l’Usuari hagi introduït, ni perjudicarà de forma alguna la seva integritat o funcionament.

HDCC podrà suprimir o suspendre l’accés a la Web a l’Usuari que hagi incomplit qualsevol de les obligacions expressades en aquest Avís Legal. L’Usuari que incompleixi voluntàriament qualsevol de les precedents obligacions respondrà de tots els danys i perjudicis que, com a conseqüència dels mateixos, causi al HDCC.

3. Exclusió de Responsabilitat.

HDCC es reserva el dret a interrompre l’accés a la Web, així com la prestació de qualsevol o de tots els Serveis que es presten a través del mateix a qualsevol moment i sense previ avís, ja sigui per motius tècnics, de seguretat, de control, de manteniment, per fallades de subministrament elèctric o per qualsevol altra causa.

HDCC no es responsabilitza de les decisions preses a partir de la informació subministrada a la Web, ni dels danys i perjudicis produïts en l’Usuari derivats d’aquesta informació.

HDCC no es responsabilitza dels danys i perjudicis de qualsevol tipus produïts a l’Usuari derivats de fallades en la connexió a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei de la Web o per causes de força major o cas fortuït.

4. Propietat Intel·lectual i Industrial. Hiperenllaços.

Tots els continguts, marques, dissenys, logos, icones, programari, noms comercials, noms de domini, i qualsevol altres signes o elements susceptibles de protecció per drets de propietat intel·lectual o industrial que formin part de la Web són propietat de HDCC o de domini públic o de tercers que han autoritzat degudament la seva inclusió en la mateixa, i que figuren com a autors o titulars dels drets.

En cap cas s’entendrà que es concedeix llicència alguna o s’efectua renúncia, transmissió, cessió total o parcial de dites dretes, ni es confereix cap dret, i especialment, d’explotació, reproducció, distribució, transformació o comunicació pública sobre aquests continguts sense la prèvia autorització expressa i per escrit de HDCC o dels tercers corresponents. Les violacions de qualsevol dels drets de propietat intel·lectual o industrial als quals es refereix aquest apartat seran perseguides mitjançant les accions penals i civils contemplades en la legislació vigent.

Els Usuaris i, en general, aquelles persones que es proposin establir un hiperenllaç entre la seva pàgina web i la Web hauran de comptar amb l’autorització expressa de HDCC i complir les condicions següents:

  • L’Hiperenllaç únicament permetrà l’accés a la home-page o pàgina d’inici de la Web, o al punt concret que autoritzi HDCC;

  • No es crearà un frame sobre les pàgines web de la Web;

  • No es realitzaran manifestacions o indicacions falses, inexactes o incorrectes sobre HDCC, els seus directius, persones i els seus productes;

  • No es declararà ni es donarà a entendre que HDCC ha autoritzat el Hiperenlace o que ha supervisat o assumit de qualsevol forma els serveis oferts o llocs a la disposició de la pàgina web en la qual s’estableix l’hiperenllaç;

  • Excepció feta d’aquells que formin part del mateix Hiperenlace, la pàgina web en la qual s’estableixi l’hiperenllaç no contindrà cap marca, nom comercial, rètol d’establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius pertanyents a HDCC.

  • La pàgina web en la qual s’estableixi l’hiperenllaç no contindrà informacions o continguts il·lícits, contraris a la moral i als bons costums generalment acceptades i a l’ordre públic, així com tampoc contindrà continguts contraris a qualssevol drets de tercers.

L’establiment de l’hiperenllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre HDCC i el propietari de la pàgina web en la qual s’estableixi, ni tampoc l’acceptació o aprovació per part de HDCC dels seus continguts o serveis.

5. Protecció de Dades i privadesa.

Amb la informació que li proporcionarem a continuació HDCC vol que vostè conegui quin és la política de privadesa aplicada quant a les seves dades personals.

Compliment de la normativa de protecció de dades: HDCC compleix tots els requisits establerts per la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, i totes les dades sota la nostra responsabilitat són tractats d’acord amb les exigències legals.

Mesures de Seguretat: es guardaran les degudes mesures de seguretat tant tècniques com a organitzatives, que garanteixen la confidencialitat dels mateixos.

Finalitats: les finalitats per les quals es tractaran les dades que ens facilitin i aquells que siguin obtinguts de la seva relació amb nosaltres seran les següents:

(i) Li informem que les seves dades seran incorporades a un fitxer o fitxers, responsabilitat de HDCC, i seran dedicats principalment a les finalitats relacionades amb el, manteniment, compliment, desenvolupament, control, gestió de la seva relació amb nosaltres, de les peticions que realitzi així com dels serveis oferts per la nostra banda.

(ii) Contacte: el formulari de contacte s’utilitzarà per a la gestió del seu contacte amb nosaltres, ja sigui per una consulta o per qualsevol altre motiu.

(iii) Xarxes socials: posem en el seu coneixement que estem presents en Xarxes Socials. El tractament de les dades que es realitzi de les persones que es facin seguidores (i/o realitzin qualsevol vincle o acció de connexió a través de les Xarxes Socials) de les pàgines oficials de HDCC, a les xarxes socials, es regirà per aquest apartat, l’Avís Legal de la web de HDCC, així com per aquelles Condicions d’ús, polítiques de privadesa i altres normatives d’accés, ús i similars que pertanyin a la xarxa social que correspongui. HDCC, tractarà les seves dades amb les finalitats d’administrar correctament la seva presència a la xarxa social que correspongui, informar-ho d’activitats productes i/o serveis de HDCC, o de tercers que puguin estar relacionats amb la nostra activitat així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les Xarxes Socials puguin permetre.

(iv) Posem en el seu coneixement que les seves dades personals no seran segmentats.

Si vostè ens ha facilitat dades personals d’un tercer haurà de, amb caràcter previ, haver-li informat i sol·licitat el seu consentiment dels extrems aquí exposats.

(v) Les seves dades podran ser tractats i/o comunicats a tercers per al compliment de les obligacions legals i/o contractuals existents.

Hipervíncles: a la nostra pàgina web no existeixen Hipervíncles que permetin la comunicació de les seves dades a altres pàgines web.

Drets dels afectats: en cas necessari, pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint-se per escrit acompanyant còpia de document oficial que li identifiqui a HDCC, domiciliada en Carrer Mar, 73, 43700 El Vendrell, Tarragona., o enviant un email a info@hdccatalunya.com, indicant en el sobre o en l’assumpte del missatge: HDCC. Avís Legal i de Privadesa.

Per tot això entendrem que en el supòsit de facilitar-nos les seves dades, ens autoritza expressament per realitzar el tractament de les seves dades conforme al descrit anteriorment.

6. Cookies.

En relació a les cookies li preguem que consulti la nostra “Política de cookies”.

7. Llei Aplicable.

El present Avís Legal i de Privadesa es regeix per la llei espanyola. Per als casos en què la normativa prevegi la possibilitat a les parts de sotmetre’s a un fur, ambdues parts, amb renúncia expressa de qualsevol altre fur que els pogués correspondre, se sotmeten als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Tarragona (Espanya).

Política de cookies

1. Definició i funció de les cookies.

Què són les cookies? Una cookie és un arxiu que es descarrega en el seu dispositiu en accedir a determinades pàgines web. Les cookies permeten a una pàgina web, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d’un usuari o del seu equip i, depenent de la informació que continguin i de la forma en què utilitzi el seu equip, es poden utilitzar per reconèixer l’usuari.

2. Quins tipus de cookies utilitza aquesta pàgina web?

Cookies tècniques i cookies de personalització: les primeres permeten a l’usuari la navegació a través de la pàgina web i la utilització dels diferents serveis que existeixen, i les segones permeten accedir a l’usuari al servei amb algunes característiques de caràcter general predefinides, com per exemple, la de selecció d’idioma.

Cookies d’anàlisi: són aquelles que ja sigui perquè són tractades per nosaltres o per tercers, ens permeten quantificar el nombre d’usuaris i així realitzar el mesurament i anàlisi estadística de la utilització que fan els usuaris del servei ofert. Per això s’analitza la seva navegació a la nostra pàgina web amb la finalitat de millorar l’oferta de productes o serveis que li oferim.

Cookies de xarxes socials externes, que s’utilitzen perquè els visitants puguin interactuar amb el contingut de diferents plataformes socials (Facebook, YouTube, Instragram, etc.)

3. Forma de desactivar o eliminar les cookies.

Vostè pot permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades en el seu dispositiu mitjançant la configuració de les opcions del navegador instal·lat.

Aquí trobarà una guia ràpida per als navegadors més populars.

En cas que no accepti les cookies és possible que la pàgina Web no funcioni correctament.

4. Actualització de la política de cookies.

És possible que per noves interpretacions realitzades per l’organisme regulador competent, jutges, o Tribunals, aquesta política de cookies sofreixi alguna modificació pel que es prega a l’usuari que comprovi de forma regular el seu contingut.

Més informació sobre les cookies

Què és una cookie?

Una cookie és un fitxer de text inofensiu que s’emmagatzema en el seu navegador quan visita quasi qualsevol web. La utilitat de la cookie és que la web sigui capaç de recordar la seva visita quan torni a navegar-hi. Encara que molta gent no ho sap, les cookies es vénen utilitzant des de fa 20 anys, quan van aparèixer els primers navegadors per a la World Wide Web.

Què no és una cookie?

No és cap virus, ni un troià, ni un cuc, ni spam, ni spyware, ni obre finestres pop-up.

Quin tipus d’informació emmagatzema una cookie?

Les cookies no acostumen a emmagatzemar informació sensible sobre vostè, com targetes de crèdit o dades bancàries, fotografies, el seu DNI o informació personal, etc. Les dades que guarden són de caràcter tècnic, preferències personals, personalització de continguts, etc.

El servidor web no l’associa a vostè com a persona, sinó al seu navegador web. De fet, si vostè navega habitualment amb Internet Explorer i prova de navegar per la mateixa web amb Firefox o Chrome, veurà que la web no s’adona que és la mateixa persona perquè està associat al navegador, no a la persona.

Quins tipus de cookies hi ha?

 • Cookies tècniques: Són les més elementals i permeten, entre altres coses, saber quan està navegant un humà o una aplicació automatitzada, quan navega un usuari anònim i un de registrat, feines bàsiques per al funcionament de qualsevol web dinàmica.

 • Cookies d’anàlisi: Recullen informació sobre el tipus de navegació que està fent, les seccions que utilitza més, els productes consultats, la franja horària d’ús, l’idioma, etc.

 • Cookies publicitàries: Mostren publicitat en funció de la seva navegació, el seu país de procedència, l’idioma, etc.

Què són les cookies pròpies i les de tercers?

Les cookies pròpies són les generades per la pàgina que està visitant i les de tercers són les generades per serveis o proveïdors externs com Facebook, Twitter, Google, etc.

Què passa si desactivo les cookies?

Perquè entengui l’abast que pot tenir desactivar les cookies li mostrem uns exemples:

 • No podrà compartir continguts d’aquesta web a Facebook, Twitter o qualsevol altra xarxa social.

 • El lloc web no podrà adaptar els continguts a les seves preferències personals, com sol passar en les botigues en línia.

 • No podrà accedir a l’àrea personal d’una web, per exemple “El meu compte”, “El meu perfil” o “Les meves comandes”.

 • Botigues en línia: Li serà impossible fer compres en línia, hauran de ser telefòniques o presencials a la botiga física, si és que n’hi ha.

 • No serà possible personalitzar les seves preferències geogràfiques, com ara la franja horària, la divisa o l’idioma.

 • El lloc web no podrà fer analítiques web sobre visitants i trànsit a la web, fet que dificultarà que la web sigui competitiva.

 • No podrà escriure al blog, no podrà pujar fotos, publicar comentaris, valorar o puntuar continguts. El web tampoc no podrà saber si vostè és un humà o una aplicació automatitzada que publica spam.

 • No es podrà mostrar publicitat sectorialitzada, cosa que reduirà els ingressos publicitaris de la web.

 • Totes les xarxes socials fan servir cookie; si les desactiva, no podrà utilitzar cap xarxa social.

Es poden eliminar les cookies?

Sí. No només eliminar, també bloquejar, de forma general o particular per a un domini específic.

Per eliminar les cookies d’un lloc web, ha d’anar a la configuració del seu navegador i allí podrà buscar les associades al domini en qüestió i procedir a la seva eliminació.

Configuració de cookies per als navegadors més populars

A continuació us expliquem com accedir a una cookie determinada del navegador Chrome. Nota: aquests passos poden variar en funció de la versió del navegador:

  1. Aneu a Configuració o Preferències mitjançant el menú Fitxer o bé clicant la icona de personalització que apareix a dalt a la dreta.

  2. Veureu diferents seccions, premeu l’opció Mostra opcions avançades.

  3. Aneu a PrivacitatConfiguració de contingut.

  4. Seleccioneu Totes les cookies i dades del lloc.

  5. Apareixerà una llista amb totes les cookies ordenades per domini. Perquè us sigui més fàcil trobar les cookies d’un determinat domini, introduïu parcialment o totalment la direcció al camp Cerca cookies.

  6. Després de posar aquest filtre apareixeran en pantalla una o diverses línies amb les cookies de la web sol·licitada. Ara només heu de seleccionar-les i prémer la X per procedir a la seva eliminació.

Per accedir a la configuració de galetes del navegador Internet Explorer feu el següent (pot variar en funció de la versió del navegador):

  1. Aneu a Eines, Opcions d’Internet.

  2. Feu clic a Privadesa.

  3. Moveu el botó lliscant fins a ajustar el nivell de privacitat que desitgeu.

Per accedir a la configuració de cookies del navegador Firefox feu el següent (pot variar en funció de la versió del navegador):

  1. Aneu a Opcions o Preferències segons el sistema operatiu.

  2. Feu clic a Privadesa.

  3. Historial trieu Utilitza una configuració personalitzada per a l’historial.

  4. Ara veureu l’opció Accepta galetes, podeu activar-la o desactivar-la segons les vostres preferències.

Per accedir a la configuració de cookies del navegador Safari per a OSX feu el següent (pot variar en funció de la versió del navegador):

  1. Aneu a Preferències, després Privacitat.

  2. En aquest lloc veureu l’opció Bloqueja cookies perquè ajusteu el tipus de bloqueig que vulgueu aplicar.

Per accedir a la configuració de cookies del navegador Safari per iOS feu el següent (pot variar en funció de la versió del navegador):

  1. Aneu a Configuració, després Safari.

  2. Aneu a Privacitat i Seguretat, veureu l’opció Bloqueja cookies perquè ajusteu el tipus de bloqueig que vulgueu aplicar.

Per accedir a la configuració de cookies del navegador per a dispositius Android feu el següent (pot variar en funció de la versió del navegador):

  1. Executeu el navegador i premeu la tecla Menú, després Configuració.

  2. Aneu a Seguretat i Privacitat, veureu l’opció Accepta galetes perquè activi o desactivi la casella.

Per accedir a la configuració de cookies del navegador per a dispositius Windows Phone feu el següent (pot variar en funció de la versió del navegador):

  1. Obriu Internet Explorer, després Més, després Configuració.

  2. Ara podeu activar o desactivar la casella Permetre cookies.